Kościół

Kościół

Patron parafii: św. Wojciech.
Dekanat: mławski.
Parafia obejmuje miejscowości: Bońkowo Podleśne, Garkowo Nowe, Garkowo Stare, Kobuszyn, Krzywki Bośki, Krzywki Piaski, Kunki, Liberadz, Ługi, Małocin, Miączyn Duży, Miączyn Mały, Miłotki, Mostowo, Nadratowo, Ostrów, Paczkowo, Proszkowo, Przychód, Rochnia, Sławkowo, Szreńsk, Trzaski, Wola Proszkowska, Złotowo.
Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zbudowany jest z cegły i kamienia polnego. Powstał ok. 1530 r. Reprezentuje styl wiślano-gotycki. To jeden z najcenniejszych zabytków architektury na północnym Mazowszu. Zachodnią fasadę wieńczy późnobarokowy szczyt, barokowa jest też sygnaturka na dachu. Pozostała część budowli jest gotycka. Wewnątrz piękne sklepienia gwiaździste nad prezbiterium i kryształowe nad kaplicą św. Anny dobudowaną do kościoła od południa. Inne zabytki parafii:

  • renesansowy nagrobek Feliksa Szreńskiego wykonany z piaskowca prawdopodobnie w latach 1546-1548
  • drewniana gotycka rzeźba tzw. Pieta ze Szreńska wykonana w latach 1430-1440
  • wmurowany w prezbiterium portret trumienny nieznanego szlachcica
  • mur ceglany otaczający kościół zbudowany w XVI w. Cechą charakterystyczną muru są nisze po jego
  • wewnętrznej stronie.
  • dzwonnica drewniana z końca XVIII w.
  • kaplica cmentarna z drugiej polowy XIX w.

Kaplica: pw. św. Barbary (cmentarna).
Porządek mszy św.: Msze św. w niedziele : 9.00. 10.45, 12.15, 16.00. W dni powszednie: 7.30 i 17.00.

Nabożeństwa:
I piątek miesiąca, o godz. 15.00.
I sobota miesiąca, o godz. 7.30.
I niedziela miesiąca, po Mszy św. o g. 12.15.

Odpusty: Uroczystość Przemienienia Pańskiego, św. Wojciecha, Niepokalane Poczęcie NMP.


Rys historyczny

nagrobek_feliksa_szrenskiego

Nagrobek Feliksa Szreńskiego

Od XI w. istniał w Szreńsku kościół murowany, konsekrowany, pod wezwaniem św. Wojciecha. W murze tegoż kościółka od strony wschodniej umieszczony był kamień, na którym, zgodnie z tradycją, miał odpoczywać św. Wojciech idący na misje do Prus. Kościół przetrwał do XVII w. Miał stary ołtarz z obrazem św. Wojciecha oraz namalowane trzy herby: jeden Ogończyk, drugi Junosza z infułą, trzeci Dołęga z infułą. Budynek był pokryty dachówką. Nabożeństwa odprawiały się tam raz w roku w uroczystość św. Wojciecha. Wizyta z 1598 r. stwierdziła, że kościół św. Wojciecha był starszy od parafialnego.
Ponieważ nie zachował się dokument erekcyjny, trudno określić, kiedy powstała parafia Szreńsk i kiedy zbudowano kościół parafialny. Prawdopodobnie wzniósł go około 1470 r. Jan ze Szreńska, dworzanin króla Kazimierza. Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny, murowany, filarami z cmentarza dobrze opatrzony, zbudowany był, jak podawały opisy wizyt, dawną strukturą krzyżacką, czyli w stylu gotyckim, z pięknie wykrojonym szczytem, bez wież, z dwoma facjatami; w jednej z nich umieszczony był zegar. Świątynia miała 57 łokci długości i 19 szerokości; prezbiterium wyłożone było marmurem i miało murowane sklepienie, zaś reszta kościoła miała posadzkę ceglaną i sufit z tarcic. Do kościoła przymurowana była zakrystia. Na przeciwko ołtarza było główne wejście, drugie drzwi małe znajdowały się na boku przy murowanej kruchcie. Kościół pokryty był dachówką; na środku kościoła była umieszczona wieżyczka, obita blachą, z sygnaturką.
Do chowania znaczniejszych zmarłych w kościele służyły 3 miejsca; pierwsze było w prezbiterium, po stronie Epistoły, zamykany marmurową płytą, w którym zwykle chowano księży pracujących w parafii; drugi w nawie, pod belką tęczową, na środku kościoła, zamykany kamieniem marmurowym z wierzchu, fundacja Mostowskich z Mostowa, oraz trzeci, w kaplicy Św. Anny zamykany na drzwi drewniane. W kaplicy znajduje się nadto renesansowy marmurowy nagrobek Feliksa Szreńskiego, wojewody płockiego, fundatora i kolatora fary szreńskiej.
Na terenie parafii działały bractwa, gromadząc aktywniejszych i gorliwszych parafian. Najstarsze było Bractwo Różańcowe, erygowane za pozwoleniem ojców dominikanów w 1575 r., aprobowane zaś przez bpa płockiego S. Łubierskiego 23 marca 1634 r. Miało ono swój ołtarz, nabożeństwa, zapisy i sumy na dobrach w Bieżuniu.
Drugim było Bractwo św. Anny, propagowane przez ojców bernardynów z Warszawy, zaprowadzone w 1612 r. i 4 lutego tegoż roku aprobowane przez bpa płockiego Marcina Szyszkowskiego. W XIX wieku działało Bractwo Świętej Trójcy połączone z Różańcowym. Członkowie jego asystowali ze światłem na uroczystych nabożeństwach, procesjach, pogrzebach, mieli msze kwartalne za zmarłych współbraci.
Ogół parafian ze względu na zajęcia codzienne w gospodarstwie uczestniczył tylko w nabożeństwach niedzielnych i świątecznych. Większość parafian brała udział w głównym nabożeństwie niedzielnym, jakim była suma, ale już od godzin wcześniejszych wierni wypełniali kościół, bowiem z rana śpiewano jutrznię, potem różaniec. Po różańcu następowała katechizacja, as persja, procesja i msza św. śpiewana za parafian. Po południu około godziny 15 odprawiane były zawsze nieszpory. Choć kościół posiadał organy, nie było przez wieki chóru parafialnego, istniała jednak grupa ludzi prowadząca śpiew. Zanotowała to jedna z wizyt, stwierdzając, że „są także śpiewaczki dobrze wyuczone, które msze i inne pieśni nabożne nakazane w każde święto i niedzielę wraz z organistą głosami dobranymi śpiewają”.
Dniami odpustowymi dla parafii były: uroczystość Przemienienia Pańskiego, święta maryjne, św. Wojciecha i św. Barbary.
Pod względem terytorialnym parafia szreńska na przestrzeni wieków nie przechodziła jakichś większych zmian. W jej skład wchodziło 25 miejscowości: samo miasto Szreńsk, następnie wsie: Przychód folwark i wieś, Ostrów, Wola, Proszkowo, Rocheń, Liberadz, Miączyno Mniejsze, Miączyno Większe, Zaręby, Kunki, Bońkowo Zrzody, Bońkowo Podleśne, Pęczkowo, Sławkowo, Ługi, Trzaski, Małocino Poświętne, Nadratowo, Miłotki, Garkowo, Bargły, Mostowo, Krzywki Boski, Kobuszyn, Grądek, Grabowo, Gumiądz.
Choć teren parafii był stosunkowo rozległy i miejscowości było sporo, jed¬nak liczba ludności parafii w XVI w. nie przekraczała tysiąca osób. Lustracja dokonana w 1775 r. podawała, że na terenie parafii Szreńsk mieszkało 1513 osób, z tego 1285 osób przystępowało do spowiedzi wielkanocnej, w tym 143 osoby spośród szlachty, 822 — pracowitych, czyli rolników, 320 obywateli szreńskich, dzieci było 115, innowierców, tzn. protestantów, 34, żydów zaś 83 osoby.
W 1817 r. ludność parafii Szreńsk liczyła 2426 osób, w tym 1923 katolików, 141 ewangelików, 196 żydów. Jeszcze bardziej wzrosła liczba ludności w 1840 r., bowiem katolików było 2979, lutrów, czyli ewangelików, 107, żydów zaś aż 751.
W XVIII i na początku XIX wieku przy parafii istniał szpital, który spłonął w 1811r.
W XIX wieku istniała przy parafii szkoła, do której uczęszczały dzieci wszystkich wyznań zamieszkałych w pobliskich wioskach.
Od XV wieku do 1818 r. Szreńsk był siedzibą dekanatu, to jest ośrodkiem terenowej władzy administracyjnej diecezji. W skład dekanatu szreńskiego wchodziły parafie: Dłutowo, Gradzanowo, Kuczbork, Radzanów, Sarnowo, Zielona, Zieluń. Po 1818 r., kiedy Szreńsk przestał być dekanatem, przynależał do dekanatu bieżuńskiego, a następnie mławskiego.
Na koniec warto przypomnieć znaczniejszych duszpasterzy szreńskich. Było ich wielu, nie wszystkich utrwaliła historia pisana. Z ostatnich dwustu lat warto wymienić:
ks. Jana Rokitnickiego — który gruntownie restaurował kościół i nadał mu nową świetność, ks. Jana Nepomucena Modzelewskiego, ks. Pawła Krukowskiego (1803—1837), ks. Piotra Reychela (1837—1851),
ks. Józefa Tarnowskiego (1866—1902), gorliwego proboszcza i administratora,
ks. Antoniego Wyzińskiego (1906—1920),
ks. Jana Zefiryna Koźniewskiego (1920—1959), słynnego kaznodzieję i misjonarza,
ks. Aleksandra Godlewskiego (1959—1965),
ks. Jana Sobola (1965—1974),
ks. Wacława Bernasia (1974—1981).
Wszyscy oni starali się w miarę swoich możliwości spełniać jak najlepiej swoją misję duszpasterską budowania w duszach ludzi Królestwa Bożego.
W ostatnich dziesiątkach lat kościół otrzymał: w 1906 r. nową mała turę, którą wykonał Aleksander Sirocki; przetrwała ona do czasów powojennych. W 1964 r. wykonano nową polichromię według projektu Stanisława Drapiewskiego, w tym też roku kościół szreński był konsekrowany przez Piotra Dudźca, sufragana płockiego. W 1970 r. sprawiono i poświęcono nowe organy, w 1975 r. zaś sprawiono nowy ołtarz soborowy, przystosowany do obecnej liturgii.

Rys historyczny opracowano na podstawie Grzybowski Michał Marian, „Szreńsk w 600-lecie nadania praw miejskich 1383-1983” Studia Płockie 13,162-169 1985.

Całość można przeczytać (dokument .pdf 6MB) tutaj >>

Proboszczowie pracujący po wojnie w parafii Szreńsk:
– Jan Zefiryn Koźniewski
– Aleksander Godlewski
– Jan Sobol
– Wacław Bernaś
– Tadeusz Kukla
– Stefan Czarnecki
– Piotr Brzezik
– Jan Żółtowski.

Witamy!

Witamy na stronie
Parafii św. Wojciecha
w Szreńsku

Adres parafii:
ul. Wikariacka 1
06-550 Szreńsk
Powiat mławski
Woj. Mazowieckie
Dekanat mławski
Tel: 23 653 40 15
e-mail:
parafiaszrensk@yahoo.com

Porządek mszy św.:
Niedziele i święta:
9:00 ; 10:45 ; 12:15 ; 16:00
Dni powszednie:
7:30 ; 17:00

Kancelaria parafialna:
czynna od wtorku do piątku
od godz. 15.00 do 16.30
(poza pierwszymi piątkami miesiąca)

Kalendarz
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Liturgia na dziś

Aniołek

Niech Was pilnują dobre aniołki!

Archiwum